Báo giá cát nghiền từ đá xây dựng

1. GIAO TẠI MÁY NGHIỀN (Giao lên xe cho khách hàng)

2. GIAO TẠI BẾN THỦY HÒN SÓC (Xuống phương tiện thủy khách hàng)

3. GIAO TẠI BẾN THỦY CHÒM SAO (Xuống phương tiện thủy khách hàng)

4. GIAO TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ (Đoạn từ Cầu Đúc - Lạc Hồng)