Báo giá mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc

THÔNG BÁO GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG MỎ TRÀ ĐUỐC

GIÁ ĐÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2020

1. GIAO TẠI MÁY NGHIỀN (Giao lên xe cho khách hàng)

2. GIAO ĐÁ TẠI CẢNG (Xuống phương tiện thủy khách hàng)