Đá 0 x 4 loại I (Dmax 25 và 37.5)

Đá 0 x 4 loại I (Dmax 25 và 37.5)

Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Nơi giaoTổng thanh toán (Bao gồm thuế GTGT)
Giao tại máy nghiền (Giao lên xe khách hàng)165.000
Giao tại bến thủy Hòn Sóc (Giao xuống phương tiện thủy khách hàng, trọng tải tàu dưới 500 tấn)174.900
Giao tại bến thủy Chòm Sao (Giao xuống phương tiện thủy khách hàng, trọng tải tàu từ 500 đến 1.000 tấn )182.600